Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ευρωπαική Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 22 Σεπτεμβρίου να προτείνει την απαγόρευση της προσθήκης ζάχαρης στους περισσότερους χυμούς φρούτων, στο πλαίσιο της πολιτικής για την παραγωγή υγιεινότερων τροφίμων. Επιπλέον, ..... πρότεινε την προσθήκη της τομάτας στον επίσημο κατάλογο της ΕΕ με τα φρούτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή χυμού.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά την αύξηση που παρατηρήθηκε στην παχυσαρκία και στα προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν, οδηγώντας τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναζήτηση τρόπων για να υιοθετήσουν οι πολίτες τους έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής.Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Επιτροπή προτείνει μια επίσημη απαγόρευση από την ΕΕ της προσθήκης ζάχαρης σε σχεδόν όλους τους χυμούς φρούτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.Η κύρια εξαίρεση της απαγόρευσης αυτής θα είναι τα νέκταρ, ένα παραδοσιακά ζαχαρούχο ποτό, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Ωστόσο σε αυτά τα ποτά θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η προσθήκη ζάχαρης.Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την προσθήκη της τομάτας στον επίσημο κατάλογο της ΕΕ με τα φρούτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή χυμού. Οι τομάτες, βάσει της βιολογίας τους, είναι φρούτα κι όχι λαχανικά. Οι δύο προτάσεις θα πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθούν σε ισχύ.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Ε.Κ:Ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση
Η πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επαρκή χρηματοδότηση, με νέα νομοθεσία για την προστασία των δασών, με μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές και τη..... λειψυδρία και με μία ισορροπημένη γεωργική πολιτική. Αυτό αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που υιοθέτησε με ανάταση χειρός.

Στην πρόταση ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για μία κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι "η πρόληψη των καταστροφών εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην ευθύνη των κρατών μελών". Επισημαίνουν, ωστόσο, "τη σημασία της μείωσης των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών αναφορικά με την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους για βελτίωση της πρόληψης".

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για μία "ολιστική προσέγγιση" για την πρόληψη καταστροφών και ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον απομονωμένες, απομακρυσμένες, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Οι συνθήκες κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για αυτές τις περιοχές πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες, αναφέρουν.

Χρηματοδότηση και ειδική μεταχείριση για τους αγρότες

Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί υπόψη, στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020·.
Βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών καταστροφών, είναι η περιβαλλοντικά και κοινωνικά ισορροπημένη γεωργική πολιτική, αναφέρεται στο ψήφισμα, και ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου γεωργικού συστήματος ασφάλισης, για να αντισταθμιστούν οι απώλειες των γεωργών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Με την ύπαρξη ενός τέτοιου ευρωπαϊκού συστήματος θα αποφευχθεί η πληθώρα διαφορετικών ασφαλιστικών συστημάτων στην ΕΕ, η οποία δημιουργεί μεγάλες ανισότητες στα εισοδήματα των γεωργών. Το ΕΚ ζητά επίσης τη δημιουργία ενός "συστήματος ελάχιστης αποζημίωσης" για φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές στο οποίο θα έχουν ίση πρόσβαση οι αγρότες όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, οι αγρότες πρέπει να λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας της επιβολής προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και μέτρων καθαρισμού των υδάτων.

Μέτρα πρόληψης
Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι κάποια μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προνομιακής στήριξης από την ΕΕ, όπως για παράδειγμα η εκπόνηση και αναθεώρηση κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων και τη χρήση της γης, η αποκατάσταση των κοιτών των ποταμών, η αναδάσωση, η παρακολούθηση της διάβρωσης, η ανάπλαση των κατοικημένων περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ορισμένα είδη καταστροφών και η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφάλειας υφιστάμενων μεγάλων υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στα φράγματα, τους αγωγούς καυσίμων, και τις εγκαταστάσεις επικοινωνιών.
Νομοθεσία για την προστασία δασών την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Δεδομένης της μεγάλης σημασίας των δασών και της σύνδεσης των ξηρασιών και των πυρκαγιών με την απερήμωση, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της προστασίας των δασών και της πρόληψης των πυρκαγιών και να προωθήσει τη θέσπιση μιας πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη λειψυδρία, την ξηρασία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει τρόπους υλοποίησης μέτρων καταναγκασμού τα οποία θα αποθαρρύνουν την αμέλεια και τους εμπρησμούς των δασών.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Με επιστολές δεν ποτίζονται οι… αγροκαλλιέργειες


Επιστολών συνέχεια από τη Ν.Α. Αιτωλ/νίας προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να την «συγκινήσει» ώστε να δώσει τα 350.000€ που χρειάζονται να αποκατασταθούν οι ζημιές σε τρία αρδευτικά αντλιοστάσια στην πεδιάδα του Αχελώου που έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα άρδευσης 150.000 στρεμμάτων. Με επιστολές όμως δεν λύνεται το πρόβλημα και οι αγρότες δηλώνουν ότι «βρίσκονται σε αδιέξοδο και ότι υποπτεύονται πως είναι ένας τρόπος μετατόπισης του προβλήματος στις γραφειοκρατικές καλένδες ώστε να κερδηθεί χρόνος ενόψει των εκλογών στην Τ.Α.».
Για την ιστορία το κείμενο της τελευταίας επιστολής έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έργο αποκατάστασης λειτουργίας αρδευτικών αντλιοστασίων πεδιάδος Αχελώου «Κυρία Υπουργέ,Από την αρχή της αρδευτικής περιόδου του 2010 διαπιστώθηκε ότι σε τρία αρδευτικά ανλτιοστάσια της περιοχής μας και συγκεκριμένα στα: Α2/9Α (περιοχή Νεοχωρίου), Α3/8 (περιοχή Κατοχής) και Α0/12-14 (περιοχή Μεσολογγίου) έγιναν μεγάλες καταστροφές του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η διώρυγα Δ20 παρουσιάζει ζημιές και καθιζήσεις καθ’ όλο το μήκος της, αλλά και σημαντικές καταπτώσεις των πρανών και του πυθμένα της Διώρυγας στην περιοχή των γύψων και του χειμάρρου Γαιδουροπνίχτη. Λόγω συχνών καταπτώσεων διακόπηκε η παροχή νερού πολλάκις κατά το παρελθόν εν μέσω αρδευτικής περιόδου. Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές μιας και δεν είναι δυνατή η παροχέτευση νερού στην περιοχή Κάτω Αχελώου (Λεσίνι- Κατοχή- Νεοχώρι). Αποτέλεσμα αυτών των καταστροφών είναι η αδυναμία λειτουργίας των συγκεκριμένων αντλιοστασίων ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2010 με απρόβλεπτες συνέπειες για την αγροτική παραγωγή αρδευόμενης περιοχής ίσης με 150.000 στρέμματα. Τα ανωτέρω είναι γνωστά σε σας και τους συνεργάτες σας και αναδείχθηκαν κατά τη χθεσινή σύσκεψη (04-08-2010) στο Υπουργείο. Παρακαλούμε για την έκτακτη χρηματοδότησή μας με το ποσό των 350.000,00€, προκειμένου να συνεχιστεί η άρδευση των καλλιεργειών της συγκεκριμένης περιοχής.»
Η λουτροθεραπεία των… αγροτών

Το «τάξιμο δεν κλείνει σπίτια» και αυτό το έμαθαν καλά οι αγρότες, αφού ο νομάρχης κ. Σώκος, στην αρχή (πριν τρία χρόνια), αποδέχθηκε απόφαση του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου, για δωρεάν λουτροθεραπεία αριθμού αγροτών σε οργανωμένα Λουτρά της Αιτωλ/νίας και αφού «αναγνώρισε τα δίκαιο του αιτήματος» υποσχέθηκε να βοηθήσει ώστε και οι αγρότες να εξυπηρετηθούν και οι επιχειρήσεις Λουτρών του νομού να… δουλέψουν!.. Τελικά, σύμφωνα με δηλώσεις συνταξιούχων του ΟΓΑ, τους…. «δούλεψε» όλους, αφού δεν ξανααπάντησε στο αίτημα!.. Φαίνεται ότι θεώρησε πιο αποδοτική και… εξυπηρετική (για το τυπογραφείο μάλλον) την έκδοση βιβλίου σχετικό με τα υπάρχοντα Λουτρά της Αιτωλοακαρνανίας. Εκτός και αν με την φράση: «Να εξυπηρετηθούν οι αγρότες» εννοούσε την ενημέρωσή τους στα σημεία που υπάρχουν… λουτρά!.. Πάντως, αρκετοί αναγνώστες μας – γεωργοί μας ζήτησαν να τον ευχαριστήσουμε… εκ μέρους τους, αν και όπως άφησαν να εννοηθεί, αυτό θα το πράξουν και… μόνοι τους!

ΕΛΓΑ

Η αναμόρφωση του ΕΛΓΑ

αυξάνει την ανασφάλεια των αγροτώνΚαίριο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής μας οικονομίας και στο εισόδημα των αγροτών πρόκειται να προκαλέσει η Κυβέρνηση με το σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ε.Λ.Γ.Α.
Με τις προτάσεις της η ηγεσία του ΥπΑΑ&Τ δείχνει να μην παρακολουθεί και να μην γνωρίζει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες αγρότες, ειδικά τη φετινή χρονιά.
Οι ήδη δυσκολεμένοι αγρότες ωθούνται βίαια στην πρόσθετη-προαιρετική ασφάλιση της αγροτικής τους παραγωγής αλλά και στην ιδιωτική ασφάλιση που μαζί με την αύξηση των εισφορών-ασφαλίστρων θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη άνοδο του κόστους ασφάλισης της παραγωγής τους.
Εξαιτίας της μείωσης των κίνδυνων που ασφαλίζονται και των ποσών που θα αποζημιώνονται για τυχόν ζημίες οι αγρότες, αυξάνεται η αγωνία και η ανασφάλεια τους για το μέλλον του επαγγέλματος τους.
Γίνεται έτσι φανερό ότι αίρεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του Ε.Λ.Γ.Α. και στην αγωνία της η κυβέρνηση για εξεύρεση πόρων προκαλεί αφαίμαξη στους Έλληνες παραγωγούς, ενώ με τη σειρά μέτρων που έχει πάρει μέχρι σήμερα πλήττει ανεπανόρθωτα την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα της χώρας.
ΣΠΑΤΑΛΗ Ή ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Στον διάλογο που έγινε στο Ζάππειο στα τέλη Ιανουαρίου όπου στην πλειοψηφία τους τότε οι αγρότες τόνισαν ότι ήταν μια εκδήλωση χωρίς τους ΄΄πρωταγωνιστές΄΄ οι καφέδες και το φαγητό των προσκεκλημένων αλλά και των ομιλητών στοίχισε 10.136,00 Ευρώ . Ευτελές ποσό θα πει κανείς μπροστά στα χρήματα που δαπανούνται καθημερινά. Αλλά το αξιοπερίεργο είναι ότι για τους καφέδες και τα αναψυκτικά 300 ατόμων δόθηκαν 4.136 ευρώ ενώ για το catering ΄΄κόπηκε΄΄ άλλο τιμολόγιο πληρώνοντας 6.000 Ευρώ . Ίδια εκδήλωση , ίδιοι άνθρωποι , ίδια εταιρεία που πήρε τα χρήματα αλλά διαφορετικά εντάλματα πληρωμής . Ελληνική πατέντα η Ελληνικό δημόσιο; Όσο για την οπτικοακουστική κάλυψη και μεταφραστική εγκατάσταση δόθηκαν 2.618 Ευρώ. Τουλάχιστον με τόσα χρήματα όσα ειπώθηκαν σίγουρα όλοι τα άκουσαν.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Οι Αιτωλ/νες της Πάτρας σε Γιορτή Καλαμποκιού

Ο Σύλλογος των εν Πάτραις Αιτ/νων «Κοσμάς ο Αιτωλός» συμμετείχε ενεργά την «γιορτή Καλαμποκιού 2010» που συνδιοργάνωσαν στις 20 Αυγούστου με τον Εκπολιτιστικό & Εξωραϊστικό σύλλογος απανταχού φίλων οικισμού Δαφνούλας Αχαΐας <<Οι Άγιοι Θεόδωροι>> στην Δαφνούλα Αχαΐας του Δ.Δ. Σταροχωρίου. Το χορευτικό των Αιτ/νων της Πάτρας σε ρόλο ξεφυλλιστάδων καλαμποκιού παρουσίασε τα σχετικά έθιμα και δρώμενα (ξεφλουδίσια και σχετικά, ζυγιά τραγουδιών, τον παραδοσιακό χορό <»Τα κουκιά», το έθιμο «της Κοκκίνως», το έθιμο ΤΗΣ ΛΑΪΤΣΑΣ, το γέμισμα της μαξιλάρας, το διραύλισμα καρπού με την «φοράδα και τα πουλάρι» κλπ. ενώ έδωσε και15λεπτο «ρεσιτάλ παραδοσιακού χορού». Ακολούθησε ξεφάντωμα χορού των συμμετεχόντων με παραδοσιακό πρόγραμμα δημοτικής & λαϊκής μουσικής.