Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

11 Απριλίου 2010

Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Aρχίζει η υποβολή αιτήσεων
για τον κοινωνικό τουρισμό του ΟΓΑ

Από αύριος Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή, 14 Μαΐου, θα μπορούν οι 200.000 ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τις Εκδρομές του Κοινωνικού Τουρισμού......Οι σφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.Δικαιούχοι των προγραμμάτων:- Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ- Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων- Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)- Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά)- Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.Δικαιολογητικά:Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,- Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα - σε ισχύ για το έτος 2010, (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας.- Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου- Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
===================================
27 Μαρτίου 2010

Επιστολή Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας
προς το ΥΠΕΧΩΔΕ
για το Οδικό Δίκτυο τυ νομού


Σελίδα "ΡΕΠΟΡΤΑΖ"


25 Μαρτίου 2010

Από Μ. Δευτέρα το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

στους Συνταξιούχους του Ο Γ Α

============================================================================

24 Μαρτίου 2010

Ο Κοινωνικός Τουρισμός

για τους Αγρότες και τους Συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

Ανακοίνωση εκδόθηκε από τον ΟΓΑ για την έναρξη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για τους αγρότες, τους συνταξιούχους και τους υπόλοιπους δικαιούχους. Αιτήσεις υποβάλλονται από....... 12/4/2010 έως και 14/5/2010. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΓΑ έχει ως εξής: Η Διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών από την Δευτέρα 12-04-2010 μέχρι και την Παρασκευή 14-05-2010.200.000 ασφαλισμένοι (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να επωφεληθούν από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα.Η διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων του ΟΓΑ/ΛΑΕ είναι μέχρι 31-12-2010.Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, στους οποίους έχουν ήδη αποσταλεί ενημερωτικά φυλλάδια, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας.Από το ίδιο Κ.Ε.Π. ο δικαιούχος θα μπορέσει σε εύλογο χρόνο, να πληροφορηθεί σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει και να παραλάβει τα σχετικά Δελτία συμμετοχής του. (Εκτός από τα Δελτία για το εκδρομικό-επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο και τα Δελτία 4ήμερων κρουαζιέρων, τα οποία θα αποσταλούν απευθείας από τον ΟΓΑ).Δικαιούχοι των προγραμμάτων:» Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ» Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων» Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)
» Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά)
» Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.
Δικαιολογητικά:
Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
- Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα – σε ισχύ για το έτος 2010, (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας.
- Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου
- Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
Παραλαβή Δελτίων:
» Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομικού Προγράμματος θα διανεμηθούν μέσω των ΚΕΠ προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής και την αστυνομική τους ταυτότητα
» Τα Δελτία της Κύπρου και των Κρουαζιέρων θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή.
Τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για το 2010 στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι δικαιούχοι είναι:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει 8ήμερες διακοπές σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε 160.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου ή με μικρή συμμετοχή ανάλογα της κατηγορίας του καταλύματος που θα επιλέξει ο δικαιούχους)
2. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
To εκδρομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ήμερες εκδρομές, οι οποίες διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ και απευθύνεται σε 30.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. Επιδοτείται από τον ΟΓΑ με το ποσό των 130 € ανά άτομο. Το ποσό δε της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο στο ποσό των 20€ ανά άτομο και ανά εκδρομή.
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ:
Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει 4ήμερες κρουαζιέρες, με προορισμό νησιά και λιμάνια του Αιγαίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με πλήρη διατροφή εντός του πλοίου. Απευθύνεται σε 5.000 συνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΟΓΑ, καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους. (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων).
4. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5νθήμερο ταξίδι στην Κύπρο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, πρωινό και ημιδιατροφή, μεταφορά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο προς Κύπρο και επιμορφωτικές επισκέψεις και περιηγήσεις στα ομορφότερα αξιοθέατα του νησιού. (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων). Απευθύνεται σε 5.000 αυτοτελώς απασχολούμενους αγρότες, ηλικίας 21-64 ετών, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής των προστατευομένων μελών τους.


2 Ιανουαρίου 2010
Λαϊκές Αγορές
Τι προβλέπει το Π.Δ. 116

Μετά απο ρεπορτάζ μας της Εφημερίδας "νέο Άστρο" για τις Λαϊκές Αγορές στη Ναύπακτο, παραθέτουμε το Π.Δ. 116 για να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι προβλέπεται, γενικά, για τις Λαϊκές Αγορές και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τις περιπτώσεις που πέφτουν στην αντίληψή τους.
Βάσει αυτών των κανονισμών, οι Αγροτικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να κάνουν παρεμβάσεις προς την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, για να διορθωθούν τα «κακώς κείμενα» και να αποκτήσουν οι Λαϊκές Αγορές την πραγματική τους σημασία, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών .
Απ’ ότι παρατηρήσαμε, στο ρεπορτάζ, στις Λαϊκές Αγορές της Ναυπάκτου, σχεδόν ΚΑΜΙΑ από τις διατάξεις του Π.Δ. δεν τηρείται!!
Το θέμα θα απασχολήσει το ε Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου και θα ζητηθεί περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης με παρεμβάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία και το Ινστιτούτο Καταναλωτών, με την ενεργή συμμετοχή και άλλων Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών της χώρα!
Οι ενδιαφέρουσες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116, είναι οι κάτωθι:


ΑΡΘΡΟ 1
Άδειες: δικαιούχοι – πινακίδες

Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται, φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπομένη από το π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (Α΄ 12) για τα μέλη τους. Οι ανωτέρω, μετά την απόκτηση της άδειας, θεωρούνται επαγγελματίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών.
Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.
Καθιερώνονται δύο τύποι άδειας:
Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0,11 μ. και πλάτους 0, 08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:
αα). Τον φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση και την η μερομηνία έκδοσης της άδειας.
ββ). Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
γγ). Την κατηγορία της επαγγελματικής άδειας.
δδ). Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου.
εε). Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του κατόχου.
στ). Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομάδας που παρέχεται στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα πώλησης. Στην άδεια περιλαμβάνονται μεταγενέστερες μεταβολές στοιχείων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή.
ζζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0,14 μ. και πλάτους Ο, 20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τον φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
δ)Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του κατόχου.
στ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομάδας που παρέχεται στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα πώλησης, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
ηη) Τα παραγόμενα είδη και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει.
θ) Τις προσκομιζόμενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της λαϊκής. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων.
ι) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση μεταλλικής πινακίδας (διαστάσεων 0,25μ.Χ 0,30μ.) σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου). Στην πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής:
ì ο ονοματεπώνυμο
ì η ιδιότητα του κατόχου αυτής (επαγγελματίας - παραγωγός).
ì ο αριθμός μητρώου πωλητή
ì η περιοχή παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού
ì Αναλυτικά για όλες τις ημέρες της εβδομάδας οι περιοχές των λαϊκών αγορών στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάτοχος της άδειας
ì Οι πωλητές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αναρτούν πινακίδα με διακριτικό χρώμα ανοικτό πράσινο.


ΑΡΘΡΟ 4

Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά πρόσωπα - Αλλαγή θέσεων

1.- Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του κατόχου παραγωγικής άδειας, η εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο κατά σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο, στα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται με την αίτηση του.
2.- Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του κατόχου παραγωγικής άδειας, πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος αυτής (έξι μήνες), η εκδούσα αρχή, χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο του θανόντος και κατά σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς, και τα αδέλφια για το εναπομένον χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των (6) έξι μηνών. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιουμένων, κατά την προαναφερόμενη σειρά προτεραιότητας προσώπων. Σε περίπτωση που περισσότερα δικαιούμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος με κλήρωση η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων. Η αίτηση, συνοδευόμενη με δήλωση παραίτησης των άλλων δικαιουμένων, που προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας, φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και γίνεται δεκτή αμέσως με την υποβολή της. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου.
3.- Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας. Απαγορεύεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων, αν τουλάχιστον ένας από τους αδειούχους είναι άνω των 60 ετών.

ΑΡΘΡΟ 5

Χρησιμοποίηση - Αναπλήρωση - Υποβοήθηση -Πρόσληψη υπαλλήλων - Παράταση πρόσληψης - Διαγραφή υπαλλήλων - Κανονική Άδεια - Κάρτα πωλητή.

Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για μεν τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με έγκριση των Υπηρεσιών των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας, με έγκριση που παρέχεται από τις οικείες Ν.Α., οι επαγγελματικές και παραγωγικές άδειες να χρησιμοποιούνται και από άλλα πλην του αδειούχου πρόσωπα, οι αδειούχοι πωλητές να αναπληρώνονται ή να υποβοηθούνται, ή να προσλαμβάνουν ή να διαγράφουν υπαλλήλους ή να παρατείνουν τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων όπως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως παρακάτω:
1.- 1.Η άδεια τόσο η επαγγελματική όσο και η παραγωγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον / την σύζυγο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα.
2.- Α) Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου Θεραπευτηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4) επί πλέον μήνες.
Β) Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λόγους μητρότητας, από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών.
Γ) Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων) εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωμένο υπάλληλο
2.- Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:
Α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια.
Β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
Γ) Τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
Δ) Τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ).
Ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.
4.- Εξαιρούνται της υποχρέωσης της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στις λαϊκές αγορές οι Πρόεδροι και Γραμματείς των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, οι εκλεγμένοι σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου (Α') και δευτέρου (Β') βαθμού, με την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της απουσίας τους αναπληρώνονται νομίμως από τα πρόσωπα των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
5.- Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της αδείας από τον/ την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού.
6.- Δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από πρόσωπο, όταν αυτό ή μέλος της οικογένειας του είναι κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας για λαϊκές αγορές ή υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο - στάσιμο).
7.- Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλων από πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, «και από τις Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις αναγνωρισμένες ομάδες των παραγωγών» εφόσον προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) αίτηση του πωλητή με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ή των υπό πρόσληψη υπαλλήλων. β) Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων. γ) κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον ΟΑΕΔ. δ) αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος του υπό πρόσληψη υπαλλήλου. ε) υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω νόμου του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελμα­τική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο ή στάσιμο). στ) κάρτα εργασίας προκειμένου για αλλοδαπούς υπαλλήλους και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.
Παράταση χρησιμοποίησης αλλοδαπού υπαλλήλου επιτρέπεται εφόσον προσκομισθούν μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά των περ. β, ε και στ της παρούσης παραγράφου. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται με απόφαση του οργάνου που χορήγησε την άδεια, μετά από αίτηση του πωλητή και υπεύθυνη δήλωση του. Η απόφαση έγκρισης πρόσληψης, παράτασης ή διαγραφής του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του αδειούχου πωλητή.
8.- Οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται παραλλήλως, ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/2004, άρθρο 7, παρ. 4. Κατά την πρόσληψη τους ο αδειούχος παραγωγός προσκομίζει εκτός από τα δικαιολογητικά της παρ. 7 περ. β, δ, ε, στ του παρόντος άρθρου και βιβλιάριο Ο.Γ.Α ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α, «ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Απογραφής του ανταποκριτού του Ο.Γ.Α. με τη σημείωση, «εκκρεμεί στον Ο.Γ.Α.» μαζί με την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής απασχόλησης του αγρεργάτη τόσο στην καλλιέργεια των κτημάτων όσο και στην πώληση των παραγομένων προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
9.- Καθιερώνεται κάρτα «ΠΩΛΗΤΗ» χρώματος λευκού και κάρτα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» χρώματος κίτρινου πλαστικοποιημένη, την οποία φέρουν οι κάτοχοι σε εμφανές σημείο της ενδυμασίας τους. Η κάρτα φέρει τα εξής στοιχεία: α) τον τίτλο της αρχής που εξέδωσε την άδεια και τη σφραγίδα αυτής, β) το ονοματεπώνυμο του κατόχου, γ) την φωτογραφία, δ) αριθμό και ημερομηνία χορήγησης της άδειας, ε) ημερομηνία της πρόσληψης εφόσον πρόκειται για υπάλληλο και την ιδιότητα του κατόχου της κάρτας (επαγγελματίας - παραγωγός - υπάλληλος).
10.- Α) Επιτρέπεται στους επαγγελματίες πωλητές να απουσιάσουν δικαιολογημένα για ένα (1) μήνα κατ' έτος από την εργασία τους, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας.
Β) Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάσουν δικαιολογημένα για δέκα πέντε (15) ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παραγωγικής άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας.
Γ) Οι άδειες απουσίας χορηγούνται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έπειτα από αίτηση των αδειούχων πωλητών. Κατά το χρόνο απουσίας αυτών, τις πωλήσεις διενεργούν τα πρόσωπα των παρ. 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
Δ) Οι επαγγελματίες πωλητές για το χρονικό διάστημα της απουσίας τους καταβάλλουν την ασφαλιστική τους εισφορά και το ημερήσιο δικαίωμα του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (Α' 202).ΑΡΘΡΟ 7

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων

1.- Τα διατιθέμενα στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από τις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, από τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές και λοιπές διατάξεις, καθώς και από την κοινή υπουργική απόφαση 257543/31.7.2003 των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣ.Δ.ΔΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, και ΓΕΩΡΓΙΑΣ «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β' 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα για προϊόντα αλιείας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση 487/2000 (όπως ισχύει κάθε φορά κατά περίπτωση και του Οδηγού Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε Λαϊκές Αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
2.- Οι χορηγηθείσες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών σε επαγγελματίες και παραγωγούς, από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και από τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας,, σε κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στο εδάφιο 1 της παρ. Δ του άρθρου 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 3, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αποχώρηση του/της κατόχου.
3.- «Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητές λαϊκών Αγορών, οι οποίοι, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της μιας Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ή τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στις ίδιες λαϊκές αγορές υπό την προϋπόθεση ότι θα τύχουν της έγκρισης των Νομαρχιακών Συμβουλίων ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών κατά περίπτωση.»
4.- «Με Αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας?Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α Αθηνών?Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της χώρας, που εκδίδονται εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ρυθμίζονται θέματα, όπως:
α) Οριοθέτησης και διαγράμμισης των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης, άνθη, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης, άνθη, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας (καθορισμός διαδικασιών, ορισμός αρμοδίων, λήψη μέριμνας για την πρόσβαση σε εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, Ναών, ΚΑΠΗ, καταστημάτων, κατοικιών, γκαράζ, συνεργείων).
β) Οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών (επαγγελματιών - παραγωγών), στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) του άρθρου 7 και των οχημάτων ειδών κυλικείων.
γ) Ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εργαλείων - πάγκων και εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών του άρθρου 8.
δ) Καθαριότητας του χρησιμοποιουμένου χώρου από τους αδειούχους πωλητές (άμεσης συλλογής των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων), τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών? συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών).
ε) Αρμοδιότητας οργάνων για την επίδοση αποφάσεων στους πωλητές και την παρακολούθηση της έκτισης της διοικητικής ποινής αφαίρεσης της άδειας. Οι ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης».
5.- Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται:
α) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α.Α?Π) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.).
………………………………….
β) Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.
1.- Από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ως πρόεδρο.
2.- Από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας με αρμοδιότητα σε θέματα λαϊκών αγορών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.- Ένα μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.
4.- Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων (Συλλόγων) Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές μελών, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος.
5.- Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές μελών, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος.
Οι επιτροπές αποφασίζουν για θέματα αναβάθμισης των λαϊκών αγορών, με την χρήση ενιαίων τύπων πάγκων, τον καθορισμό των προδιαγραφών, των διαδικασιών επιλογής και πιστοποίησης των κατασκευαστών, των διαδικασιών ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών και γενικά κάθε σχετικής λεπτομέρειας, τηρουμένων των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου «Συλλογικά Όργανα Διοίκησης» του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Η θητεία των μελών των επιτροπών, λήγει με την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο διορίστηκαν. Εισηγητής των επιτροπών του εδαφίου α ορίζεται ο πρόεδρος του Οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και των επιτροπών του εδαφίου β ο προϊστάμενος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα σε θέματα λαϊκών αγορών. Το έργο των επιτροπών επικουρούν γραμματείς, οριζόμενοι με την απόφαση συγκρότησης.


ΑΡΘΡΟ 9

Έλεγχος των λαϊκών αγορών

1.- Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος π.δ. Στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, διενεργείται από τις επιτροπές του άρθρου 10 του παρόντος και τους αρμόδιους φορείς που προβλέπονται στον ν. 2323/1995 (παρ. 11 του άρθρου 7) (Α΄ 145), όπως κάθε φορά ισχύει.
2.- Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, επιβάλλονται και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Πρόστιμο τριακοσίων (300) μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, β) Προσωρινή μέχρι ένα έτος ανάκληση της άδειας και γ) Οριστική ανάκληση της άδειας.
3.- Ειδικά επιβάλλονται τα χρηματικά πρόστιμα του εδαφίου α και οι διοικητικές κυρώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στις εξής περιπτώσεις:
αα) Όταν ο πωλητής χρησιμοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των προϊόντων
ββ) Όταν ο πωλητής χρησιμοποιεί παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά διακίνησης των προϊόντων
γγ) Όταν ο πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων χρησιμοποιεί ελαττωματικά ή μη εγκεκριμένα μέτρα, σταθμά και ζυγούς
δδ) Όταν ο πωλητής παραποιεί με οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης
εε) Όταν ο πωλητής πραγματοποιεί πωλήσεις ή μεταφέρει τα προϊόντα του σε ώρες που δεν προβλέπονται για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς (εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας).
στ.στ) Όταν ο πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίμημα μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στις πινακίδες ή υπερβαίνει τα καθορισμένα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστά κέρδους κατά προϊόν
ζ.ζ) Όταν ο πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την άδειά του
η.η.) Όταν ο πωλητής διαταράσσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της αγοράς ή συμπεριφέρεται κατά ανάρμοστο τρόπο στο καταναλωτικό κοινό ή στο έργο των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου ή συμμετέχει και δημιουργεί επεισόδια
θ.θ.) Όταν δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε άλλο όρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν των προβλεπόμενων από το άρθρο 7 του παρόντος π.δ. και της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όπως ισχύει
ι.ι.) Όταν αυθαίρετα αλλάζει θέσεις ή αγορές
ια.ια) Όταν χρησιμοποιεί υπάλληλο, χωρίς τη σχετική έγκριση.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με βάση τις εκθέσεις ελέγχων των επιτροπών του άρθρου 10 του παρόντος π.δ. και τους προβλεπόμενους στην παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145) αρμόδιους φορείς. Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση, μέσα σε ένα έτος από την τέλεση της προηγούμενης, τα πρόστιμα του εδαφίου α της παρ. 2 διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα έτος από την τέλεση της πρώτης, η άδεια ανακαλείται οριστικά. Η απόφαση επιβολής του προστίμου, ή ανάκλησης της άδειας ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης. Ειδικότερα οι παραβάσεις των εδαφίων α.α και β.β. της παρ. 3, γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες των Οργανισμών λαϊκών Αγορών ή από τις υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών των Ν.Α της χώρας, κατά περίπτωση, στην οικεία Δ.Ο.Υ. του παραβάτη, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.
3 «Οι κυρώσεις του εδαφίου Ε της παρ. 6 του άρθρου 3 και των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με αποφάσεις των αρχών που έχουν την αρμοδιότητα για την έκδοση της άδειας, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδό των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών?Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα καθώς και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας τους, βε/βαιώνονται με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.»
4.- «Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 3 α, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση (παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 Α΄ 100), ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται στις λαϊκές αγορές της περιφέρειας της Ν.Α. Αθηνών -Πειραιώς και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για παραβάσεις που τελούνται στις περιφέρειες των λοιπών Ν.Α. της χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/ην της σχετικής απόφασης.»
5.- Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας, μπορεί να συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές από υπαλλήλους των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και των οικείων Ν.Α, αντίστοιχα, που έχουν εμπειρία και εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα λαϊκών αγορών για την επιθεώρηση των χώρων λειτουργίας των αγορών, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.
6.- «Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, των Οργανισμών λαϊκών αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α Αθηνών -Πειραιά και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και των οικείων Ν.Α της Χώρας για τις λαϊκές αγορές των Περιφερειών των λοιπών Ν.Α., στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών (επαγγελματιών -παραγωγών) στις περιπτώσεις:
α) Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή (επαγγελματία? παραγωγού ή του εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) και των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος
β) Όταν ο πωλητής (επαγγελματίας ? παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή
γ) Όταν η άδεια του πωλητή (επαγγελματία) έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω οφειλών ή λόγω θεώρησης (εδάφιο 4 παρ. Α του άρθρου 2)
δ) Όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ
ε) Όταν ο πωλητής (επαγγελματίας ? παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), δεν χρησιμοποιεί εγκεκριμένο πάγκο.
Σε περίπτωση άρνησης των πωλητών (επαγγελματιών - παραγωγών) να συμμορφωθούν, με τις υποδείξεις «περί μη δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά», οι αρμόδιοι υπάλληλοι συντάσσουν «αναφορά? έκθεση ελέγχου» την οποία υποβάλλουν στην αρχή έκδοσης της άδειας, για την εφαρμογή των αναφερομένων στις παρ. 2, 3, 3α του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10

Επιτροπές ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών )

1.- Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και των Νομαρχιακών Συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για τον έλεγχο των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, των λαϊκών αγορών της περιφέρειας της Ν.Α Αθηνών - Πειραιώς, της περιφέρειας της Ν.Α Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες εκάστης των λοιπών Ν.Α της χώρας, αντίστοιχα. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται για κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιφέρειες Ν.Α ως εξής:
1η Ομάδα Επιτροπών ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών αγορών:
α) Έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, για τις λοιπές Ν.Α.
β) Έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις λοιπές ΝΑ
γ) έναν υπάλληλο με βαθμό Α' του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
δ) ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις λοιπές Ν.Α.
ε) ένα μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή ένα μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή ένα μέλος του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, αντίστοιχα
Οι ανωτέρω ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της τήρησης των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα που ανακύπτουν κατά την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβλημάτων που τίθενται υπόψη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά για τη Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς ή του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας.
2η Ομάδα Επιτροπών ελέγχου επαγγελματιών και παραγωγών:
α) Έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, για τις λοιπές Ν.Α.
β) Ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις λοιπές Ν.Α.
γ) Έναν υπάλληλο με βαθμό Α' του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο με βαθμό Α' της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, ή έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ή έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συλλόγου παραγωγών, για τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας.
ε) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, ή έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας Θράκης, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ή έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συλλόγου επαγγελματιών για τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας
Οι ανωτέρω ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι ο έλεγχος των προσερχόμενων στις λαϊκές αγορές πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών. Ειδικότερα, οι Επιτροπές ελέγχουν με αυτοψίες τους παραγωγούς, στους τόπους παραγωγής των προϊόντων τους και διερευνούν την ακρίβεια του περιεχομένου των βεβαιώσεων των Τριμελών Επιτροπών της παρ.6 του άρθρου 3 του παρόντος π.δ. ως προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις συνολικές ποσότητες, το είδος, τις ποικιλίες των δηλωθέντων από αυτούς προς διάθεση προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.- Οι ανωτέρω Επιτροπές διενεργούν τακτικούς ελέγχους (ανά περιοχή),υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς,, ή του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές της Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας, αντίστοιχα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις.
3.- Η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών αυτών γίνεται από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή από την υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά περίπτωση.
4.- Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, ή των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.


ΑΡΘΡΟ 12

Αναθεώρηση επαγγελματικών αδειών.

1.- Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για κάθε μία από τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για την αναθεώρηση των επαγγελματικών αδειών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 και 5 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α' 202).
2.- Κάθε κάτοχος επαγγελματικής άδειας υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία συγκρότησης της οικείας επιτροπής να προσκομίσει με αίτηση του τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο β, περιπτώσεις ε.ε, γ.γ «περιπτώσεις ε,γ» του παρόντος, καθώς και αποδείξεις καταβολής του ετήσιου φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών και ό,τι άλλο ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.
3.- Η επιτροπή, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 2323/1995 και του παρόντος διατάγματος για τη χορήγηση των επαγγελματικών αδειών ή έπαψαν αυτές να ισχύουν μεταγενέστερα ή συντρέχει άλλος λόγος σύμφωνα με το παρόν και την κείμενη νομοθεσία, προβαίνει σε ανάκληση των αδειών αυτών. Ειδικότερα, η επιτροπή συντάσσει πίνακες κατά κατηγορία επαγγελμάτων, των προς ανάκληση αδειών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή στο κατάστημα της οικείας ΝΑ
4.- Κατά των πινάκων χωρεί ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται για μεν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, για δε τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στο κατάστημα του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή στο κατάστημα της οικείας Ν.Α. οι οποίοι αποφαίνονται επ' αυτών.
5.- Οι παραπάνω επιτροπές απαρτίζονται:
Α) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα:
……………………………………………………
Β) Για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.
αα) Δύο υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος
ββ) 'Εναν υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας ΝΑ
Με την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας αυτής και το προσωπικό που επικουρεί το έργο της από Υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, ή από Υπαλλήλους της Περιφέρειας ή της οικείας Ν.Α, αντίστοιχα. Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισμών λαϊκών αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή σε βάρος πιστώσεων των οικείων Περιφερειών

==============================================22 Σεπτεμβρίου 2009


Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βέμβακος


Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς του Νομού που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βάμβακος που εγκρίθηκε πρόσφατα από του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προσέλθουν μέχρι τις 30-9-2009 στο Τμήμα ΟΣΔΕ της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτωλ/νίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν αίτηση ένταξης και πληρωμής στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι κατά κύρια απασχόληση αγρότες οι οποίοι αντλούν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας και οι συνταξιούχοι Ο.Γ.Α. οι οποίοι συμμετέχουν το 2009 σε σύστημα παραγωγής βαμβακιού μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2 του ΟΠΕΓΕΠ (Agrocert).

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση ένταξης και πληρωμής είναι:

1) Αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2009 όπου δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής και σημειώνονται τα υπό ένταξη στο πρόγραμμα αγροτεμάχια. 2) Υπογεγραμμένη Σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον παραγωγό, θα κατατίθεται αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Φορέα Πιστοποίησης όπου θα αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα.3) Υπογεγραμμένη Σύμβαση με σύμβουλο ή και επιβλέποντα γεωπόνο όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO 2.
4) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ από την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2008. 5) Παραστατικά νόμιμης κατοχής της έκτασης (τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια).
6) Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διατίθεται από την Υπηρεσία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τμήμα ΟΣΔΕ της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και στο τηλέφωνο 26310 55543 (κ. Χρήστος Αραμπατζής), ενώ όσον αφορά το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2 πληροφορίες διατίθενται μέσω του AGROCERT-ΟΠΕΓΕΠ στο τηλέφωνο 210 3231277.

Το συνολικό ποσό που θα διατίθεται ετησίως ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ, η τελική τιμή ανά στρέμμα θα υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση. Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2.500 ευρώ ανά εκμετάλλευση.
===========================================


8 Σεπτεμβρίου 2009


Αγροτικός Σύλλογος Ναυπάκτου
Διοικητικό Συμβούλιο με σημαντικές αποφάσεις
Σημαντικές προτάσεις κατέθεσε το μέλλος του Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου κ. Αλέξανδρος Στρίμπερης, στην τακτική συνεδρίαση μηνός Αυγούστου και οι οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές. Συγκεκριμένα ο κ. Στρίμπερης πρότεινε να ερωτηθεί η Γεωπονική Σχολή Αθηνών για επιδοτούμενες νέες καλλιέργειες που δύνανται να αναπτυχθούν στην περιοχή Ναυπακτίας και πεδιάδας του Μόρνου. Μάλιστα ανέφερε ως παράδειγμα τη ροδιά, το σπαράγγι κ.ά. Όπως είπε, θα ζητήσει από την ανωτέρω Σχολή, να επισκεφθεί κλιμάκιο επιστημών της την περιοχή για να έχει πλήρη γνώση των συνθηκών αλλά και της γεωλογικής ικανότητος των αγρών μας ώστε οι νέες καλλιέργειες που θα συστηθούν να φέρουν οικονομική ανάπτυξη στους αγρότες μας. Ακόμα ο κ. Στρίμπερης κατέθεσε συγκεκριμένους τρόπους προσέλκυσης και ένταξης νέων αγροτών στον σύλλογο ο οποίος θα αναλάβει την επιμόρφωσή τους στο επάγγελμα με σεμινάρια και την διοργάνωση διημερίδων στη Ναύπακτο μέχρι και την επιδότησή τους από διάφορα προγράμματα.
ì Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής (γύρος Αιτωλοακαρνανίας - Πρέβεζα) την 10 ή 11 Οκτωβρίου 2009. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου.
=======================================================================
20 Μαίου 2009
Πιστώνονται οι λογαριασμοί των ελαιοπαραγωγών του Ν. Φωκίδας
με τις κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις για τη μείωση της παραγωγής.

Ο ΕΛΓΑ προχωρά σήμερα στην πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών του Ν. Φωκίδας με το συνολικό ποσό των 460.000 ευρώ περίπου ως κατ’ εξαίρεση αποζημίωση για τη μείωση και την ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής τόσο της βρώσιμης όσο και της ελαιοποιήσιμης ελιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν από το θέρος του 2007 μέχρι και το φθινόπωρο του 2008.

Το καταβαλλόμενο ποσό προσδιορίστηκε βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους οργανισμούς και ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ, με σκοπό τη διερεύνηση και την επιστημονική τεκμηρίωση του φαινομένου της μειωμένης παραγωγής που παρατηρήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 στις ελαιοκαλλιέργειες, πέραν της φυσιολογικής παρενιαυτοφορίας, και τον προσδιορισμό της έντασης του φαινομένου στις διάφορες περιοχές της χώρας.


========================

30 Απριλίου 2009


Πρωτομαγιά

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Η γρίπη των χοίρων


Η Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας προσπαθώντας να ενημερώσει τους πολίτες του Νομού, γνωρίζει τα παρακάτω:
Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση από την γρίπη των χοίρων στην Αμερική με επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Μεξικό και στις ΗΠΑ.
Η γρίπη των χοίρων είναι οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της εποχικής γρίπης (πυρετός με αιφνίδια έναρξη, βήχας, μυαλγίες, αρθραλγίες, πονόλαιμο, ανορεξία, κ.α) και οφείλεται σε καινούριο στέλεχος του ιού της γρίπης τύπου Α με ορότυπο Η1Ν1.
Ο ιός μεταδίδεται από τους χοίρους στον άνθρωπο. Όμως στο Μεξικό το νέο στέλεχος του ιού έχει γονίδια από χοίρο, άνθρωπο και πτηνά και υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταδίδεται αερογενώς (με σταγονίδια από βήχα, κλπ) από άνθρωπο σε άνθρωπο και έτσι υπάρχει κίνδυνος πανδημίας (δηλαδή παγκόσμιας εξάπλωσης του ιού).
Για την αντιμετώπιση της νόσου υπάρχουν φάρμακα (αμανταδίνη, ριμανταδίνη, οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη).
Στην χώρα μας δεν υπάρχει πρόβλημα με την συγκεκριμένη νόσο, ούτε στους ανθρώπους ούτε στους χοίρους. Κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργαζόμενες θα ενημερώνουν τους πολίτες για ότι νεότερο.
Τα μόνα που συνιστά η Διεύθυνση Υγείας είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής που αφορούν προστασία από όλες τις ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται αερογενώς.
Τα μέτρα είναι:
1. Συχνό και καλό πλύσιμο χεριών
2. Αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς και μη καλά αεριζόμενους χώρους.
3. Αποφυγή ταξιδιών σε περιοχές με κρούσματα (Μεξικό, ΗΠΑ, κ.α.)
4. Σύσταση για μαγείρεμα κρέατος σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 70 βαθμούς Κελσίου για αρκετή ώρα.

===================================================

H αλλιέργεια του φυτού "Stevia"
Θετικό, στην πρόταση του αρμόδιου αντινομάρχη Γιάννη Λύτρα για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος) για χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης για τη δοκιμαστική καλλιέργεια του φυτού Στέβια στην Αιτωλοακαρνανία, ήταν χθες το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Σκοπός της ερευνητικής πρότασης που έχει κόστος 8.500€ είναι:
Να μελετηθεί η Stevia rebaudiana παραγωγικά και οικονομικά με Αποδεικτικά σε δύο αντιπροσωπευτικές εδαφοκλιματικές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με Ομάδες Παραγωγών μέσα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Σταθμός Έρευνας Καπνού Αγρινίου και του Τμ. Δ/σης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων – Τροφίμων Αγρινίου.
Να γίνει στις Αποδεικτικές καλλιέργειες ενημέρωση-εκπαίδευση των ενδιαφερομένων αγροτών που επιθυμούν να μετατρέψουν μία μη αποδοτική καλλιέργεια τους, αλλά και φορέων του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται στα κέντρα αποφάσεων για τη γεωργία.
Να γίνει μελέτη οικονομικότητας της νέας καλλιέργειας σε συνθήκες παραγωγού ώστε να τεκμηριωθεί η προοπτική της στέβιας ως εναλλακτικής καλλιέργειας στην περιοχή.
Να γίνει διάδοση και προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα για εφαρμογή και μετατροπή μη αποδοτικών καλλιεργειών στην περιοχή.

=========================================
17 Απριλίου 2009

Αγροτικός Κοινωνικός Τουρισμός
Ο Αγροτικός Σύλλογος Ναυπάκτου, ενημερώνει τα μέλη του ότι:


Ο ΟΓΑ, μέσω της Αγροτικής Εστίας, με σύγχρονες παροχές όπως 8ήμερες διακοπές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3ήμερες οργανωμένες εκδρομές, 4ήμερες κρουαζιέρες σε νησιά του Αιγαίου, επιμορφωτικά ταξίδια, καθώς και δωρεάν παροχή βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου, δίνει την δυνατότητα σε κάθε αγροτική οικογένειας, να συμμετάσχει σε προγράμματα που αποσκοπούν στην ψυχαγωγία, την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των αγροτών στην πολιτιστική ζωή της χώρας.
Οι 3ήμερες εκδρομές οι οποίες διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με το ΟΓΑ , είναι δωρεάν για τους κληρωθέντες εφόσον το κόστος δεν ξεπερνά την αξία του Δελτίου (120 Ευρώ).
Για τις 4ήμερες κρουαζιέρες, τα έξοδα είναι όλα πληρωμένα με διατροφή εντός του πλοίου.
Το Ταξίδι στην Κύπρο είναι για αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ ηλικίας 21-64 ετών με πλοίο και πληρωμένα ΟΛΑ τα έξοδα.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και δελτία παραλαβής βιβλίων και εισιτηρίων Θεάτρου, παρέχονται από τα ΚΕΠ.

================

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Έδρα: Ναύπακτος
Δ. Πλαστήρα 29
Τηλ. Επικοινωνίας 6973 39 5678

E-mail: agronafpaktos@yahoo.gr

http://www.agronafpaktos.blogspot.com/

Ναύπακτος 3 Απριλίου 2009


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου, με αφορμή την επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Κιλτίδη στην Αιτωλοακαρνανία, μεταφέροντας την έντονη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου της περιοχής Ναυπακτίας – Δωρίδας και διαμαρτύρεται προς κάθε κατεύθυνση επειδή:
1.- Ο κύριος υφυπουργός και οι συν αυτόν, αν και πέρασαν την Γέφυρα που απέχει 9 χλμ από την Ναύπακτο, δεν καταδέχθηκαν να την επισκεφθούν και να ακούσουν τα προβλήματα των αγροτών μας.
2.- Οι κκ αρμόδιοι του Υφυπουργείου ή ακόμα και ο κ. Κιλτίδης, δεν μερίμνησαν ή δεν θέλησαν να μας ενημερώσουν για την εν λόγω επίσκεψη ώστε να μεταβούμε εμείς στα αγροτικά μέρη που επέλεξε και να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα των μελών μας.
3.- Ούτε οι «συνάδελφοι» των Συλλόγων και Συνεταιρισμών των τόπων επίσκεψης του κυρίου υφυπουργού, καταδέχθηκαν την παρουσία μας.
4.- Ακόμα και οι της ΝΟΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, απαξίωσαν την ενημέρωσή μας.

Ίσως η μη επίσκεψη του κ. Κιλτίδη στη Ναύπακτο, να έχει σχέση με την αναστάτωση και το οικονομικό μαρασμό που έχουν υποστεί οι αγρότες μας από τον Αναδασμό της πεδιάδας Μόρνου και «οι σύμβουλοί» του έκριναν ότι ο κ. υφυπουργός δεν θα είχε τίποτα να τους πει ! Ίσως όμως και να θεώρησαν τα μέλη μας «αμελητέα ποσότητα» σε ψήφους!... Πλανόνται, όμως, οικτρά!.. Με τέτοιες ενέργειες κατόρθωσαν να «προβληματίσουν» ακόμα και τους οπαδούς του κόμματος τους!..
Ο Αγροτικός Σύλλογος Ναυπάκτου, νοιώθοντας προσβολή για όλα τα ανωτέρω, καλεί τους βουλευτές του νομού, τους πολιτευτές, τον κ. Νομάρχη και το Νομ. Συμβούλιο, τους Δημάρχους της περιοχής Ναυπακτίας και Δωρίδας και τα δημ. Συμβούλια, τους Συλλόγους και τους φορείς να λάβουν θέση και να την υπερασπιστούν ώστε να βγουν οι αγρότες μας από την απαξίωση που τους προσφέρει η Κεντρική εξουσία.
Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ζητήσει από τον ΟΓΑ να καλύπτει τα έξοδα «λουτροθεραπείας» των αγροτών (όπως εξάλλου γίνεται και από τα Ταμεία άλλων εργαζομένων) . Και το ζητήσαμε για όλους τους αγρότες και όχι μόνο για τα μέλη μας. Εμείς βλέπουμε τα προβλήματα υγείας όλων των αγροτών και δεν τους ξεχωρίζουμε κατά το συμφέρον, όπως έπραξαν οι προαναφερθέντες κατά την επίσκεψη του κ. υφυπουργού. Επ’ αυτού να τονίσουμε ότι η υγεία των αγροτών παρουσιάζει πολλά προβλήματα, που αντιμετωπίζονται με λουτροθεραπεία, από την ηλικία των 45-50 χρόνων λόγω της φύσης της εργασίας των κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες! …
Μήπως για το αίτημά μας αυτό μας έχει «διαγράψει» η κυβερνώσα παράταξη;…
Μήπως και αυτός ήταν ένας από τους λόγους της απαξίωσής μας από τον κ. Κιλτίδη ;…
Τον πληροφορούμε λοιπόν, ότι το παραπάνω αίτημά μας στηρίζεται με αρκετά ψηφίσματα συμπαράστασης Συλλόγων και φορέων και καλούμε τους Νομαρχιακούς και Δημοτικούς άρχοντες να συμμετάσχουν με ψηφίσματά τους στην προσπάθειά μας αυτή.
Οι Αγρότες δεν ξεχνούν!... Αναγνωρίζουν ή…. Τιμωρούν!....

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

===================================

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Κ. Κιλτίδη

Οι παρεμβάσεις στήριξης του αγροτικού τομέα, είτε μέσα από την δημιουργία υποδομών σύγχρονων είτε με τη λήψη θεσμικών αποφάσεων, είναι αναγκαιότητα και επιβεβλημένο έργο. Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν, για τα οποία μάλιστα δεν υπάρχει πίστωση χρόνου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Κιλτίδης, από την ευρύτερη περιοχή της Κατοχής Οινιαδών, διαβεβαίωσε ότι η βούληση της ηγεσίας του υπουργείου στις παραπάνω κατευθύνσεις είναι δεδομένη, ειδικά δε σε ότι αφορά κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές όπως η Παραχελωϊτιδα και η πεδιάδα του Κάτω Αχελώου.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του ΤΟΕΒ Κατοχής, άμεσα δημοπρατούνται δυο έργα ζωτικής λειτουργίας όπως είναι ο «Εκσυγχρονισμός και ανανέωση αντλιοστασίων - έργων πεδιάδας Κάτω Αχελώου – Γ’ Φάση καθώς και η «Αντικατάσταση υπόγειου δικτύου άρδευσης» συνολικού ύψους περίπου 8.000.000 ευρώ.
Επίσης όπως σημείωσε ο Υφυπουργός, άμεση θα είναι η τοποθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας άρδευσης, μια παρέμβαση η οποία αναμένεται να άρει το οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΤΟΕΒ όχι μόνο στο νομό αλλά σε όλη τη χώρα. Η χρήση και λειτουργία του συστήματος, αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που απαιτούνται για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων, αλλά παράλληλα θα αποκαταστήσει οριστικά την δίκαιη κατανομή τους.
Σε δήλωσή του για την υπαγωγή των ΤΟΕΒ πλέον σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Κ. Κιλτίδης σημείωσε πως το ζήτημα αυτό εξετάζεται με κάθε σοβαρότητα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το οποίο κινείται ήδη στην κατεύθυνση της νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα προκύψει μετά την απαραίτητη διαβούλευση.
Στη συνέχεια, εγκαινιάζοντας τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης σπαραγγιού του Α.Σ. Οινιαδών, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την απόδοση ποιοτική αξίας στην προσπάθεια αλλά και το μόχθο των αγροτών. «Αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους που οραματίσθηκαν αυτό το έργο και κατάλαβαν πως πρέπει να προχωρήσουν, να προσδώσουν ταυτότητα στο προϊόν τους και να διεκδικήσουν το καλύτερο. Βρισκόμαστε άλλωστε σε ένα δημιούργημα, που αξίζει -εκτός των συγχαρητηρίων- να είναι πρότυπο για κάθε καλλιέργεια» τόνισε.
Συναντώντας εκπροσώπους του Συλλόγου Τυποποιητών Εξαγωγέων Βρώσιμης Ελιάς στο Καινούργιο του Δήμου Θεστιαίων, ο Κ. Κιλτίδης αναφερόμενος στην προσπάθεια τους σημείωσε ότι αντίστοιχες δράσεις στον τομέα, στηρίζουν κυρίως τους καλλιεργητές και συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα πλαίσιο δυναμικής δραστηριότητας για ολόκληρη την περιοχή. Ολοκληρώνοντας την συνάντησή του, ανακοίνωσε την απόδοση από το ποιοτικό παρακράτημα της Ελιάς (ύψους 2.000.000 ευρώ), στους ελαιοπαραγωγούς. Μια διαδικασία, που θα δρομολογηθεί μέσα από τις συναιτεριστικές Ενώσεις Μεσολογγίου και Αγρινίου. Στην παραπάνω διαδικασία, θα προστεθεί και η αντίστοιχη απόδοση μέσω της Π.Ε.ΜΕ.Τ.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων
Επιτραπέζιων Ελιών).
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχε επίσης σε ευρεία σύσκεψη της ΝΟΔΕ Αιτωλ/νίας, όπου παρέλαβε υπόμνημα από τον Πρόεδρο Γιώργο Σιορίκη και τον υπεύθυνο Αγροτικού Παν. Γραμμένο, σχετικά με ζητήματα του νομού, όπως η επαναφορά των δικαιωμάτων των καπνοπαραγωγών, η στήριξη των κτηνοτρόφων για βελτίωση συνθηκών σταυλισμού και μεταφοράς γάλακτος, η ανάδειξη περιοχών του δικτύου NATURA με ταυτόχρονη χρηματοδότηση δράσεων εντός των ορίων τους, υπαγωγή στα Π.Ο.Π των κυριότερων προϊόντων του νομού, και ο μετασχηματισμός του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου σε Πολυδύναμο Κέντρο Αγροτικής Εφαρμοσμένης Έρευνας.
Παράλληλα στον Κ. Κιλτίδη κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για «Οριοθέτηση επιλέξιμων εκτάσεων ένταξης στη δράση 2.2 – Υδροτοπικά συστήματα του ΕΣΠΑ με περιοχή παρέμβασης Μεσολογγίου – Ναυπακτίας».
Ο Υφυπουργός, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του, συναντώντας εκπροσώπους φορέων και συλλόγων του νομού.
=======================================

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΙΝΑΣ
Ζητάμαι ένα
Πυροσβεστικό

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΕΛΒΙΝΙΩΤΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Βελβίνα 19-03-09
Έτος ίδρυσης 1980


Εδώ και λίγους μήνες, ο πολιτιστικός σύλλογος της Βελβίνας «Η Αγία Τριάδα» προσπαθεί να έρθει σε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να αποκτήσει ο σύλλογος το δικό του πυροσβεστικό όχημα. Όπως θα πρέπει να γνωρίζετε το χωριό μας η Βελβίνα εδώ και 4 χρόνια πλήττεται κάθε χρόνο από πυρκαγιές και μάλιστα αρκετές. Κανείς από μας τους κατοίκους δεν μπορεί να ξεχάσει την μεγάλη πυρκαγιά του 2007 που έκαψε χιλιάδες στρέμματα από το δάσος με μαύρη πεύκη που διαθέτει το δάσος της περιοχής μας. Φωτογραφίες από την καταστροφή έχουμε και στο κάτω μέρος του blog μας. Εκείνη την βραδιά όλοι οι κάτοικοι του χωριού μας ξαγρύπνησαν στις αυλές των σπιτιών τους αφού οι φλόγες κινούνταν προς το χωριό.
Πέρυσι το 2008 εντός των ορίων του χωριού μας εκδηλώθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής 5 πυρκαγιές που αποτέφρωσαν δεκάδες στρέμματα από το υπέροχο δάσος της περιοχής μας. Ε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Μπορεί η Βελβίνα να έχει λίγους κατοίκους, έχει όμως νέα παιδιά με όρεξη και μεράκι και για το χωριό τους. Έτσι συστάθηκε μια ομάδα από εθελοντές πυροσβέστες από το χωριό. Όμως δεν μας φτάνει αυτό. θέλαμε να έχουμε ένα πυροσβεστικό όχημα χωρητικότητας 1,5 ή 2,5 τόνων νερού. Με το όχημα αυτό οι εθελοντές μας θα μπορούν να κάνουν περιπολίες στα δάση του χωριού μας, να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών. Να πούμε πως η Πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου διαθέτει ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο όμως δεν μπορεί να περιπολήσει όλο το χώρο. Ζητήσαμε την παρέμβαση των φορέων της περιοχής αλλά καμία ανταπόκριση για το θέμα με το πυροσβεστικό. Γνωρίζουμε πως οι δήμοι αλλά και άλλοι σύλλογοι, με το ίδιο αίτημα για προμήθεια ενός πυροσβεστικού, παίρνουν οχήματα από τον ΟΔΔΥ μέσα σε λίγες ημέρες…. Για μας γιατί δεν γίνεται αυτό;;;; Δεν ζητήσαμε να μας δώσουν καινούριο όχημα. Ένα μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση που διαθέτει πολλά τέτοια ο ΟΔΔΥ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή και σίγουρα πριν την αντιπυρική περίοδο να δούμε το πυροσβεστικό μας όχημα να περιπολεί με τους εθελοντές μας στα δάση της Βελβίνας. Αν κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει ας στείλει μήνυμα. Γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξαναδούμε φέτος τις φλόγες να απειλούν τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας και να καταστρέφουν το δάσος μας. Αρκετά είδαμε και τραβήξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ας μην επιτρέψουμε και φέτος να εκδηλωθούν πυρκαγιές στην περιοχή μας. Έστω και μόνοι μας θα περιφρουρούμε το δάσος μας.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

======================================
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009
Επιτυχημένη η Ημερίδα

για το φυτό "ΣΤΕΒΙΑ"
Απόλυτα επιτυχημένη θεωρείται η επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Οι προοπτικές καλλιέργειας του φυτού Στέβια και άλλων αρωματικών φυτών στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου (Αγρίνιο) με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και συνδιοργανωτές το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου, τη Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου, το ΕΘΙΑΓΕ, τον Καπνικό Σταθμό Αγρινίου, το ΓΕΩΤΕΕ, της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, Αστακού – Ξηρομέρου και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
Διακεκριμένοι εισηγητές μετέφεραν στο πολυπληθές ακροατήριο επιστημονική γνώση και εμπειρία για το φυτό Στέβια (πειράματα Στέβιας στην Ελλάδα και αποτελέσματα, οικονομική ανάλυση παραγωγής Στέβιας στην Ελλάδα κ.λ.π.).
«Πρέπει να επιχειρήσουμε την αρχή μιας καινούριας περιόδου με νέες καλλιέργειες και προϊόντα ώστε να σπάσουμε την κρούστα της απαξίωσης του αγροτικού κόσμου στο νομό μας.
Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης στην αγροτική οικονομία της περιοχής και της χώρας χρειαζόμαστε να αξιοποιήσουμε
την εργασία μας, το παραγωγικό δυναμικό, να αξιοποιήσουμε τις περιουσίες μας.
Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν αλλά χρειαζόμαστε τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής αλυσίδας στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στο εμπόριο που ξεκινάνε από την καλλιέργεια. Πρέπει να αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του.
Ως Νομαρχία προσπαθούμε να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες. Λέγοντας την αλήθεια για την πραγματική κατάσταση και μετά πείθοντας εκείνους που μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ανέλαβε και θα αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί έχω εδραιωμένη την πίστη μου ότι στην Αιτωλοακαρνανία αξίζουμε και μπορούμε πολύ περισσότερα. Μπορούμε να κερδίσουμε πολλά με πρόγραμμα, μόχθο αλλά και ρίσκο».
Είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος.
Χαιρετισμό στην ημερίδα απεύθυναν η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Σοφία Γιαννακά και ο κ. Σιγαλός Γιώργος Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ του παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

=============================
Μητρώο Επιχειρήσεων για ζωοτροφές
από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι: οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα των ζωοτροφών παρακαλούνται όπως προβούν σε υποβολή αίτησης έγκρισης/εγγραφής των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν, προκειμένου να δημιουργηθεί από την Υπηρεσία μητρώο εγγεγραμμένων επιχειρήσεων προς εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών.
Υποχρέωση για εγγραφή στο μητρώο έχουν και οι κτηνοτρόφοι που αναμιγνύουν ζωοτροφές για τις αποκλειστικές ανάγκες της εκμετάλλευσής τους με τη χρήση πρόσθετων υλών ή προμειγμάτων.
Η έγκριση/εγγραφή είναι υποχρεωτική για την συνέχιση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται έως τις 31.12.2009 στα Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Βόνιτσας καθώς και στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου.

====================
Πάλι στη Βουλή
το αίτημα του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου για
"Δωρεάν Ιαματική Λουτροθεραπεία στους Αγρότες"
Ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ.
Σπήλιου Λιβανού
Δωρεάν λουτροθεραπεία για τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΟΓΑ ζήτα με Ερώτησή του προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ο Βουλευτής του Νομού μας Σπήλιος Λιβανός.
Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: «Παροχή δωρεάν λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ»
Χωρίς τη δυνατότητα αξιοποίησης της ιαματικής λουτροθεραπείας παραμένουν χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς της χώρας μας που πάσχουν από ρευματικές και άλλου είδους παθήσεις, όπως καταγγέλλει ο Αγροτικός Σύλλογος Ναυπάκτου. Αιτία γι’ αυτό αποτελεί η μη κάλυψη από τον ασφαλιστικό τους φορέα, τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, των εξόδων που απαιτούνται προκειμένου να κάνουν χρήση αυτής της θεραπευτικής μεθόδου.
Συγκεκριμένα, ο ΟΓΑ χρηματοδοτεί μόνο εμμέσως την ιαματική λουτροθεραπεία, από το πρόγραμμα του επιδοτούμενου Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο δεν προσφέρει ευκαιρίες ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης – οι διακοπές σε λουτροπόλεις, για όσους ασφαλισμένους λάβουν τελικώς την έγκριση του ΟΓΑ, δεν μπορούν να ξεπερνούν τις οκτώ ημέρες.
Σε αντίθεση με τον ΟΓΑ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσφέρει στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, πέρα από προγράμματα θεραπευτικού τουρισμού, ολοκληρωμένες λύσεις δωρεάν λουτροθεραπείας με ανοιχτό χρονικό περιθώριο. Ως μόνη προϋπόθεση ορίζεται γνωμάτευση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ότι οι αιτούμενοι παρουσιάζουν πάθηση για την οποία η λουτροθεραπεία έχει θεραπευτική αξία.
Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η ανισότητα και δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ παρουσιάζουν, λόγω των δύσκολων συνθηκών εργασίας τους, τα υψηλότερα ποσοστά ασθενειών που χρήζουν λουτροθεραπευτικής αγωγής, σε σχέση με τους ασφαλισμένους των λοιπών Ταμείων,

ερωτάται η κα. Υπουργός:

Εξετάζεται το ενδεχόμενο, όπως επισημαίνεται και σε σχετικό αίτημα του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου, αναθεώρησης της νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή, κατά τα πρότυπα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δωρεάν και επαρκούς λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ;
=======================================

Ερώτηση Σπήλιου Λιβανού για την ίδρυση τοπικού καταστήματος του ΟΓΑ στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας

Πιο κοντά στους αγρότες και τους ασφαλισμένους της Αιτωλοακαρνανίας θέλει τον ΟΓΑ ο Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Απασχόλησης, με την οποία ζητά την ίδρυση στον Νομό μας διοικητικού κέντρου του συγκεκριμένου ασφαλιστικού φορέα.
Το κείμενο της Ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: « Ίδρυση τοπικού καταστήματος του ΟΓΑ στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας»
Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία που βιώνουν χιλιάδες αγρότες και συνταξιούχοι στην Αιτωλοακαρνανία λόγω καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη διαδικασία απονομής συντάξεων και τη χορήγηση επιδομάτων από τον ΟΓΑ.
Στο Νομό μας οι αγρότες απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις για θέμα συντάξεων ή άλλων οικονομικών βοηθημάτων. Οι εν λόγω, όμως, υπάλληλοι – το έργο των οποίων δεν αμφισβητείται από κανέναν – διαδραματίζουν αποκλειστικά ρόλο διαμεσολαβητή με τον ΟΓΑ και ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνοι για την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων των αγροτών.
Για την καλύτερη, λοιπόν, εξυπηρέτηση των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας απαιτείται η ίδρυση ενός τοπικού καταστήματος του ΟΓΑ στο Νομό που θα συγκεντρώνει όλες τις απαιτούμενες διοικητικές υπηρεσίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι υποθέσεις των αγροτών θα ελέγχονται επιτόπου από εξειδικευμένους υπαλλήλους και θα προχωρούν με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Επιπλέον, σε περίπτωση κωλύματος οι αγρότες δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνουν για ακρόαση είτε στα γραφεία του ΟΓΑ στην Πάτρα ή στην Αθήνα.

Με δεδομένα ότι:
Η Αιτωλοακαρνανία είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός Νομός,
Ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων στο Νομό μας εξαρτάται από τη σύνταξη ή τις παροχές του ΟΓΑ για τον βιοπορισμό του,
Όλοι οι φορείς κύριας ασφάλισης, πλην του ΟΓΑ, συναλλάσσονται με τους ασφαλισμένους τους σε κατά τόπους διοικητικές υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό,

Ερωτάται η αρμόδια κα. Υπουργός:

Εξετάζεται η πιθανότητα ίδρυσης τοπικού καταστήματος του ΟΓΑ στην Αιτωλοακαρνανία, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών για την απονομή συντάξεων ή άλλων οικονομικών βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Νομού;